Wat is APZI?

U bent hier

APZI (Association Port of Zeebrugge Interests) is de vereniging van de privésector in de haven van Zeebrugge. Deze vereniging, opgericht in 1973, heeft de vorm van een vzw. APZI vervult in de havengemeenschap een dubbele opdracht: de belangenbehartiging van de Zeebrugse privésector en de algemene havenpromotie.

Zowat 160 Zeebrugse havenbedrijven zijn aangesloten bij APZI: goederenbehandelaars (stevedores), rederijen en scheepsagenturen, expediteurs, transportbedrijven (weg, spoor en binnenvaart) en bedrijven die havengebonden activiteiten uitoefenen (handel, industrie, diensten). APZI treedt op als de vertegenwoordiger en spreekbuis van de Zeebrugse private havensector.