Er valt hier altijd iets te beleven

U bent hier

Apzi-Voka activiteiten najaar 2023

Apzi - Voka West-Vlaanderen biedt een selectie van activiteiten aan, specifiek gericht op de gemeenschap van havenbedrijven in Zeebrugge.  

Ontdek hier ons volledig programma voor dit najaar.

→ Lees meer

Port Lunches

Apzi - Voka West-Vlaanderen organiseert 4x per jaar een lunchmeeting voor het management van de havenondernemingen. 

Met de Port Lunch willen we de havenbedrijven samenbrengen in een ongedwongen sfeer om bij te praten, ervaringen te delen en te connecteren.

→ Lees meer
do 05.10.2023

SEAposium - Kustvisie voor de toekomst van onze havens

Ontdek wat kustbescherming met onze kust, onze havens en uw bedrijf zal doen!

De havengemeenschappen van Zeebrugge en Oostende organiseren samen een boeiende avond over de impact van een stijgende zeespiegel op de toekomst van onze havens.

→ Lees meer
do 05.10.2023

Lerend Netwerk HR - Haven

Als HR-verantwoordelijke of -manager heb je een belangrijke functie binnen jouw onderneming, maar wellicht mis je wel eens een klankbord? Wil je leren van vakgenoten en knowhow uitwisselen met collega’s uit andere havenbedrijven? Dan is dit Lerend Netwerk iets voor jou!

→ Lees meer
do 12.10.2023

Seminarie: Hoe ga je om met verschillende talen en culturen bij de uitbouw van een veiligheidscultuur?

In dit seminarie gaan we dieper in op de ontwikkeling van veiligheidsgedrag op de werkvloer. We belichten de menselijke kant van arbeidsveiligheid en bieden handvatten om op een structurele en duurzame manier te bouwen aan een veiligheidscultuur, rekening houdend met verschillende talen en culturen.

→ Lees meer
wo 22.11.2023

Infosessie: Transport van gevaarlijke goederen (ADR)

Het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg wordt geregeld door het Europees Verdrag betreffende vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR). Voor elke onderneming die betrokken is in dergelijk transport, is het van belang om de toepasselijke regels te respecteren en zo geen risico’s of sancties op te lopen.

Volg deze gratis infosessie en ontdek welke regels er bestaan rond het transport van gevaarlijke goederen. 

→ Lees meer
do 16.11.2023

Customs Academy Havenbedrijven Zeebrugge

Internationale handel is onmogelijk weg te denken bij heel wat ondernemingen. Ondernemen buiten de EU-grenzen vereist vrijwel altijd kennis van douanematerie. In dit traject maak je kennis met de belangrijkste douaneconcepten om de douanematerie (nog beter) te beheersen.

→ Lees meer