Apzi-Voka

U bent hier

Verenigt en verdedigt de Zeebrugse havenbedrijven

APZI en Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen verenigen de bedrijven in de haven van Zeebrugge. Samen verdedigen wij de belangen van de havenbedrijven in lokale, regionale, nationale en internationale dossiers om de ontwikkeling van de haven te stimuleren.

Een eerste vorm van samenwerking startte in 2014 met de oprichting van de ‘Havencel West-Vlaanderen’ waarbij de focus vooral lag op gezamenlijke belangenbehartiging. Enkele jaren later - in april 2019 – integreerden beide organisaties hun werking rond de haven van Zeebrugge verder in de alliantie ‘Apzi – Voka West-Vlaanderen’. Sindsdien werken we niet alleen samen op vlak van belangenbehartiging maar bieden we ook een gemeenschappelijke dienstverlening aan, specifiek gericht op de gemeenschap van havenbedrijven in Zeebrugge. Jaarlijks organiseren we een selectie van interessante opleidingen, leerrijke infosessies en waardevolle netwerkactiviteiten. Steeds bijeenkomsten waar je kunt ontdekken, leren, connecteren … groeien.  

In januari 2021 hebben wij een nieuwe stap gezet in de alliantie Apzi - Voka West-Vlaanderen en zijn we overgeschakeld naar één geïntegreerd lidmaatschap. West-Vlaamse havenbedrijven zijn hierdoor lid van zowel APZI als Voka West-Vlaanderen.

 

Waarom kiezen voor Apzi-Voka?

Samen vertegenwoordigen we vandaag de 320 havengerelateerde bedrijven ten aanzien van de politici en stakeholders en ijveren we voor een ondernemingsvriendelijk klimaat dat de havenbedrijven in Zeebrugge ondersteunt in hun verdere groei. 

Belangenbehartiger

We wegen op het beleid en zetten dossiers op de agenda die er toe doen, en dat op lokaal, Vlaams, federaal en internationaal niveau.

Kennispartner en dienstverlener

We ondersteunen jou als ondernemer en jouw ondernemende medewerkers bij al je vragen en noden. Bij ons vind je de know-how die je nodig hebt om je groeiambities vorm te geven. We organiseren maritieme opleidingen op maat van jouw bedrijf.

Trendwatcher

Fundamentele trends of snelle hypes in de maritieme wereld? We onderscheiden voor jou het ene van het andere. Zo heb je steeds een stapje voor en zorgen we voor sterke ecosystemen in onze haven.

Groeiversterker en matchmaker

Je treedt binnen in een ruim netwerk van exportgerichte bedrijven. Tijdens onze activiteiten en netwerkevents verruim je je blik en kom je in contact met potentiële partners. We ondersteunen jouw internationale ambities.

 

Het Tienpuntenplan

Apzi - Voka West-Vlaanderen werkt aan verschillende dossiers die van belang zijn voor de Zeebrugse havenbedrijven. 

1. Krapte op de arbeidsmarkt

Voor de Zeebrugse havengemeenschap is de arbeidsmarktkrapte een heet hangijzer. Het activeren van de inactieve beroepsbevolking, levenslang bijleren en gerichte economische arbeidsmigratie moeten soelaas brengen.

Apzi - Voka West-Vlaanderen en partners zetten daarom samen hun schouders onder een nieuwe havenpromotiecampagne om werkzoekenden en geïnteresseerden warm te maken voor een job in de haven van Zeebrugge. Dit leidde tot de lancering van het online jobplatform www.havenjobs.com

2. Start bouwwerken nieuwe Visartsluis

In februari 2022 vond er een speciale hoorzitting plaats in het Vlaams Parlement over de nieuwe Visartsluis in de haven van Zeebrugge, waar Apzi - Voka West-Vlaanderen als één van de sprekers aan de alarmbel trok. Enkele maanden daarvoor was namelijk een enorme vertraging in dit dossier aangekondigd. Op vraag van de bedrijven werd de aanpak van de overheid bijgestuurd en zetten de politieke partijen de neus in dezelfde richting. Er komt nog vóór het einde van deze legislatuur een onomkeerbare beslissing.

Apzi - Voka is tevreden met dit engagement van de Vlaamse Regering, maar vraagt om zo snel mogelijk te starten met de echte bouwwerken.

3. Investeringen in de haven van Zeebrugge

Apzi - Voka West-Vlaanderen vraagt garanties aan Port of Antwerp-Bruges wat betreft investeringen in de infrastructuur in de haven van Zeebrugge. Hoewel de havengelden in Zeebrugge verhoogd werden, ziet Apzi-Voka nog geen gelijke verhoging van de investeringsbudgetten in lokale infrastructuur of dienstverlening.

Voor Apzi-Voka is het primordiaal dat er ook in de komende jaren belangrijke budgetten voor het platform Zeebrugge voorzien worden. In het financieel plan van Port of Antwerp-Bruges wordt voor 2023 een investeringsbedrag ten belope van 304,91 miljoen euro voorzien. Daarvan is 43,41 miljoen euro voorzien voor projecten in Zeebrugge, met de intentie om volgend jaar het investeringsbedrag in het platform Zeebrugge op te schroeven.

4. Binnenvaart & estuaire scheepvaart

Voor Apzi-Voka blijft de ‘natte’ hinterlandontsluiting van Zeebrugge een 'en-en-verhaal', waarbij zowel binnenvaart als estuaire vaart een rol spelen. Naast de estuaire scheepvaart moeten ook binnenvaartschepen tot 2500 ton naar de haven van Zeebrugge kunnen blijven varen. Na jaren ijveren is er eindelijk een doorbraak gekomen inzake de estuaire vaart. De juridische hinderpalen die Nederland opwierp zijn van de baan, waardoor er meer goederen vanuit Zeebrugge over zee en via de Westerschelde naar het hinterland getransporteerd kunnen worden.

Aangezien die overeenkomst enkel de juridische knelpunten aanpakt, is de overeenkomst voor Apzi - Voka West-Vlaanderen onvoldoende. Ook de technische voorwaarden waaraan een estuair schip moet voldoen, moeten nog een heel pak soepeler worden.

5. Hinterlandontsluiting via het spoor en snelweg

Om meer goederen per trein vanuit de haven naar het hinterland te brengen, zijn er extra investeringen in het spoor nodig. Enerzijds moet de verbinding richting Noord-Frankijk verbeterd worden, anderzijds moet vooral de spoorverbinding tussen Zeebrugge en Antwerpen dringend opgewaardeerd worden.

Ook de autosnelwegen verdienen een verdere upgrade. De limieten van de E403 zijn intussen bereikt: daarom moet er een derde rijstrook bijkomen tussen Roeselare en Brugge en dat in beide richtingen. De omvorming van de E34/N49 (met haar talrijke levensgevaarlijke kruispunten) tot volwaardige autosnelweg moet eveneens dringend aangepakt worden.

6. Havenarbeid

In Zeebrugge zijn er 2.282 erkende havenarbeiders. Met de gelegenheidshavenarbeiders en logistiekers erbij stijgt dat aantal tot 2.933 havenarbeiders. Voor de havenbedrijven vormen zij een essentiële schakel in de havenactiviteit.

De wetgeving rond havenarbeid is een federale bevoegdheid, maar er zijn lokale toepassingen en reglementen (codex). De specifieke regelingen en arbeidsomstandigheden in Zeebrugge moeten bijgevolg behouden blijven.

7. Loodsen

Het Vlaamse loodsenkorps telt in totaal een kleine 300-tal loodsen, waarvan een 37-tal kustloodsen. Tegen 2027 zullen er ongeveer 70 mensen uitstromen (door o.a. pensionering): dat is ongeveer een kwart van het loodsenkorps.

Ook en vooral in Zeebrugge is de capaciteit aan loodsen te beperkt. De meeste kustloodsen zijn op leeftijd en er is te weinig instroom. Aangezien de opleidingstijd voor een loods heel wat jaren duurt (tot 7 jaar om de grootste schepen te kunnen beloodsen), zal het tekort aan loodsen zich in Zeebrugge de komende jaren steeds feller laten voelen.

8. Duurzaamheid

Als groene-energiehub speelt Zeebrugge een belangrijke rol op het vlak van duurzaamheid. In Zeebrugge staan heel wat turbines die stroom leven aan terminals, schepen en omwonenden. Daarnaast wordt er sterk ingezet op waterstof. Hyoffwind, een samenwerkingsverband tussen Fluxys en Virya Energy, bouwt een waterstoffabriek in de haven van Zeebrugge.

Maar er moet ook verder geïnvesteerd worden in walstroomvoorzieningen voor zeeschepen. En het vergunningenbeleid moet sneller en efficiënter kunnen.

9. Impact kustbescherming

Met het onderzoekstraject Kustvisie onderzoekt de Vlaamse overheid hoe we onze kust op lange termijn kunnen blijven beschermen tegen overstromingen en een stijgende zeespiegel (van 1, 2 of 3 meter).

Nu al moet er nagedacht worden over een toekomstige uitbreiding van de haven van Zeebrugge op zee: ook dat moet meegenomen worden in het studiewerk.

10. Ruimtegebruik in de haven

Om de havenbedrijven ook in de toekomst te kunnen laten groeien, moet er voorzien worden in voldoende ruimte. De bedrijven zijn bereid om efficiëntiewinsten te boeken waar mogelijk, maar aangezien de Transportzone overvol zit en de Maritieme Logistieke Zone zich ook volop ontwikkelt, is het belangrijk dat het gebied van de Dudzeelse Polder binnen de afbakening van het havengebied blijft.

Op korte termijn kan een belangrijke quick-win gerealiseerd worden door de enorme zandbergen (meer dan 2 miljoen kubieke meter) die op havenareaal gestockeerd liggen, te verplaatsen of verwijderen.

 

Contacteer ons

apzi@voka.be
T: 050 55 27 57
Doverlaan 7
8380 Zeebrugge