APZI Raad van Bestuur

U bent hier

Samenstelling bestuursorgaan APZI sinds algemene vergadering 2022:

Voorzitter

De Heer Marc ADRIANSENS

Voor de goederenbehandelaars (BBGZ) 

Mevrouw Carla DEBART
Mevrouw Nancy VAN OSSELAER
De Heer Pascal DE ROECK

Voor de scheepvaartvereniging (SVBZ) 

De Heer Stefaan HOPPE
De Heer Stijn DEVOLDER
De Heer Olivier CROUSEL

Voor de expediteurs (VEREXZ) 

De Heer Paul HOORNAERT
De Heer Bruce DOBBELAERE
De Heer Dirk STEEN

Voor de wegvervoerders (TLV) 

De Heer Peter GHEERAERT
De Heer Marc LANCKRIET

Voor het spoorvervoer (BRFF)

De Heer Lieven GOETHALS

Voor de industriële en handelsondernemingen (VOKA West-Vlaanderen) 

De Heer Emmanuel VAN DAMME
De Heer Xavier VANNESTE
Mevrouw Sylvie BECAUS
De Heer Dirk BUYSSE
De Heer Luc NAUWYNCK