Bedrijvenvereniging Zeebrugge koerst naar Apzi 2.0

U bent hier

Apzi, de vereniging van private bedrijven in de haven van Zeebrugge, frist zijn bestuur en werking op. Ondertussen wordt in dit verkiezingsjaar aan de politiek gevraagd om beslissingen te nemen “to make Zeebrugge great again”, aldus voorzitter Marc Adriansens.

Met bijna driehonderd aandachtige aanwezigen op zijn lentereceptie van 23 april, bracht Association Port of Zeebrugge Interest (Apzi) de tenoren van de lokale havengemeenschap bijeen. Naast de doordenkertjes van de Vlaamse komiek Hans Cools, was er op het forum ook tijd voor het ernstige werk. Voorzitter Marc Adriansens (ICO) benadrukte dat Apzi zich, na de fusie tot Port of Antwerp-Bruges in 2022, blijft opwerpen als de spreekbuis van de ondernemingen in Zeebrugge. “Om het in dit verkiezingsjaar te zeggen: to make Zeebrugge great again. We vestigen dit jaar de aandacht van de politiek op het tienpuntenplan dat we in samenwerking met alliantiepartner Voka West-Vlaanderen opstelden”, zegt hij.

“Naast onder meer maatregelen voor de ontsluiting via het spoor, de binnenvaart en de estuaire vaart, pleiten we voor groen licht voor de nieuwe Visartsluis. Op onze nieuwjaarsreceptie beloofde Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) om nog in april werk te maken van definitief groen licht om deze broodnodige infrastructuur te realiseren. We vernamen dat de nieuwe sluis deze of volgende week op de agenda van de Vlaamse regering komt. We hopen ook dat er tijdig financieringsafspraken worden gemaakt voor het genoemde budget van 2,9 miljard euro.”

Tienpuntenplan
In het tienpuntenplan wordt voorts gevraagd om het strategisch beleidsplan Kustvisie als een momentum te gebruiken om de haven zeewaarts uit te breiden. Daarnaast wordt ook gevraagd naar maatregelen om de krapte op de arbeidsmarkt te bestrijden. Apzi-Voka neemt daarin alvast zelf het engagement door mee te werken aan initiatieven voor opleiding, aanwerving en bekendmaking van havenjobs. Een concreet nieuw project is Kinderhaven: een van de vijf Vlaamse proeftuinen voor innovatie in de kinderopvangen. Het komende anderhalf jaar ontwikkelt Kinderhaven in samenwerking met de bedrijven modellen voor kinderopvang tijdens de vaak ongebruikelijke werkuren in de haven.

"In maart 2024 werd een nieuw record van 34.000 shiften gepresteerd"

“De Centrale van Werkgevers Zeebrugge (Cewez), waar wij deel van uitmaken, heeft vanmiddag (23 april 2024, red.) ook de vergunningsaanvraag ingediend voor de nieuwe opleidingscampus voor havenarbeiders. In verband met de havenarbeid kunnen we ook melden dat in maart 2024 een nieuw record van 34.000 shiften gepresteerd werd”, zegt Adriansens.

Nieuwe bestuurders
Tijdens de voorafgaande algemene vergadering en raad van bestuur, kreeg Adriansens na tien jaar voorzitterschap opnieuw een mandaat van twee jaar. Maar, mogelijk zal hij vroeger de fakkel doorgeven om de vereniging na 51 jaar op een nieuwe leest te schoeien. “Ik blijf nog even op post, maar in de komende maanden werken we aan een verjongingsoperatie. Het wordt tijd voor Apzi 2.0.”

Er werden alvast drie nieuwe mensen aangeduid in de raad van bestuur, die wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de goederenbehandelaars, scheepvaartvereniging, expediteurs, wegvervoerders, spoorvervoer, en de industriële en handelsondernemingen. In dit laatste segment van vijf leden van Voka West-Vlaanderen zijn er drie nieuwkomers: Cedric Bulcke (Wallenius Wilhelmsen), Pascal Pannier (Van der Vlist) en Geert Vandecappelle (Boluda Towage Europe). Zij kwamen in de plaats van Emmanuel Van Damme (ex-Wallenius Wilhelmsen, nu GEOxyz in Oostende), Luc Nauwynck (ex-CHN) en Dirk Buysse (Group Depre).

TEKST: R. Jacobus
FOTO TEASER: R. Jacobus
FOTO'S: M. Vanneuville 

 

ARTIKEL: Flows
Dit artikel delen: LinkedIn Facebook