Evelop
ICO TerminalsLievens & CoIbis Styles ZeebruggeAltead-DevriendtWallenius Wilhelmsen LogisticsMeeting in Brugge
Lievens & CoIbis Styles ZeebruggeAltead-DevriendtWallenius Wilhelmsen LogisticsMeeting in BruggeICO Terminals
Ibis Styles ZeebruggeAltead-DevriendtWallenius Wilhelmsen LogisticsMeeting in BruggeICO TerminalsLievens & Co
Altead-DevriendtWallenius Wilhelmsen LogisticsMeeting in BruggeICO TerminalsLievens & CoIbis Styles Zeebrugge
Wallenius Wilhelmsen LogisticsMeeting in BruggeICO TerminalsLievens & CoIbis Styles ZeebruggeAltead-Devriendt
Meeting in BruggeICO TerminalsLievens & CoIbis Styles ZeebruggeAltead-DevriendtWallenius Wilhelmsen Logistics
orangedotAPZI vzw - Association Port of Zeebrugge Interests vzw
Groepering voor de havenbelangen van Zeebrugge
Doverlaan 7 (1ste verdieping) bus 10 - 8380 Zeebrugge - Belgium
Tel. + 32 (0)50/55.27.57 - Fax +32 (0)50/55.14.18 - e-mail: info@apzi.be

Slideshow image

Nieuws

Marien ruimtelijk plan voorgesteld op nieuwjaarsreceptie Zeebrugge
17 januari 2013

Vice-Eerste Minister Johan Vande Lanotte stelde in primeur enkele punten van het marien ruimtelijk plan voor. Het betreft onder meer een energie-eiland in zee.

Minister van Economie en de Noordzee Johan Vande Lanotte (sp.a) wil in de Noordzee een 'energiedepot' bouwen om de 2.800 MW energie die de zeven windmolenparken buiten onze Belgische kust tegen 2020 zullen produceren, zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Dat zei hij op de nieuwjaarsreceptie van de haven van Zeebrugge.

In het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Noordzee - die Vande Lanotte 'onze elfde provincie' noemde - heeft de Belgische overheid in een zone voorzien die de aanleg van grootschalige elektriciteitsstockage op zee mogelijk maakt.

Concreet komt het erop neer dat een drietal kilometer buiten de Belgische kust, op een zandbank in zee, een soort 'ringeiland' of 'energie-atol' zou worden opgespoten uit kleigrond. Het zal er uitzien als een reuzegrote donut in het zand. In die ring zit een circa 30 meter diepe put die zo goed als vol zit met water en waarin grote onderwatergeneratoren worden geïnstalleerd. Bij een piekproductie aan elektriciteit - als de windmolenparken gigantisch veel elektriciteit produceren - wordt het water met de overtollige elektriciteit uit de put van het atol gepompt. Wanneer het elektriciteitsverbruik piekt - bijvoorbeeld 's morgens vroeg - en er meer elektriciteit nodig is, laat men water uit de zee weer naar binnen stromen via de onderwatergeneratoren die dan extra elektriciteit genereren.

'Je kan het vergelijken met het principe van de spaarbekkencentrale van Coo van Electrabel', zegt Vande Lanotte. Daar wordt 's nachts water opgepompt dat overdag terug naar beneden komt via turbines die elektriciteit produceren. Er is één verschil: Coo laat men leeglopen om energie op te wekken, het atol laat men vollopen. Coo heeft een capaciteit van 1.000 MW, evenveel als een kerncentrale. Volgens Vande Lanotte wordt voor het energieatol gedacht aan 'een kleine Coo', ongeveer 300 MW.

De concessiezone voor het nieuwe eiland ter hoogte van Wenduine is 2,5 km breed en komt 10 meter boven de zeespiegel. Het project zit nog in een studiefase, bevestigt de elektriciteitsnetwerkbeheerder Elia. Er is wel al een consortium gevormd dat het project wil uitvoeren. Daarin zitten vooral bedrijven uit de windenergiesector, de Belgische baggeraars en investeringsmaatschappijen en universiteiten. Ook Electrabel doet mee.

Hoeveel het project zal kosten, is volgens Vande Lanotte onmogelijk in te schatten. Volgens specialisten gaat het om veel geld. De bouw zal minstens zes à zeven jaar duren, inclusief vergunningen.

'Het grote voordeel is dat je met zo'n energiedepot kan leveren op piekmomenten. Je kan ook elektriciteit opslaan die aan land wordt geproduceerd. De bedoeling is ook elektriciteit aan het buitenland te verkopen', zegt Vande Lanotte.

De minister wil het atol ook laten aansluiten op een elektriciteitskabel die het continent met Groot-Brittannië moet verbinden. Ook daarvoor is plaats gemaakt in het marien ruimtelijk plan. Voor alle duidelijkheid, ook die kabel is er nog niet.

Vande Lanotte wil het atol ook combineren met natuurontwikkeling. Het huidige sterneneiland dat nu midden in de haven van Zeebrugge ligt en de havenuitbreiding tegenhoudt, zou dan verhuizen naar het nieuwe eiland.

In de windmolenparken van Belwind 1 en C-Power wil Vande Lanotte ook aquacultuurprojecten opzetten. 'Door het kweken van vis te laten samengaan met het ontwikkelen van wieren, algen en schelpdieren stimuleren we economische ontwikkeling en laten we de Noordzee beter achter dan bij de start.' Volgens Vande Lanotte hebben de verantwoordelijken van de twee parken zich bereid verklaard om daaraan mee te werken.

Bron: De Tijd


Interessante links en video's:

VIDEO DE REDACTIE